Logo Tempotoets
Wat is Tempotoets
Wat is tempotoets?
Wat is jouw account
Jouw account
Heb je een vraag
HEB JE EEN VRAAG?
Doe er zoveel als je kunt maken in 4 minuten!
keersommen
deelsommen
optelsommen
aftelsommen
sommen door elkaar
kwadraatsommen
hoofdrekenen
hoogste scores


Psss.... wist je dat hier al
752049 toetsen zijn gemaakt?

Probeer ook eens hoe goed
je kunt hoofdrekenen! Heb je een vraag

Deel je scores!


Vandaag is de keersom1-5 in 4 minuten nog niet gemaakt.
Maak deze som en laat jouw naam hier verschijnen!
Vandaag is de keersom1-5 in 3 minuten nog niet gemaakt.
Maak deze som en laat jouw naam hier verschijnen!
Vandaag is de keersom1-5 in 2 minuten nog niet gemaakt.
Maak deze som en laat jouw naam hier verschijnen!
Vandaag is de keersom1-5 in 1 minuten nog niet gemaakt.
Maak deze som en laat jouw naam hier verschijnen!