Logo Tempotoets
Wat is Tempotoets
Wat is tempotoets?
Wat is jouw account
Jouw account
Heb je een vraag
HEB JE EEN VRAAG?
Voor docenten
VOOR DOCENTEN
Doe er zoveel als je kunt maken in 4 minuten!
keersommen
deelsommen
optelsommen
aftelsommen
sommen door elkaar
kwadraatsommen
hoofdrekenen
hoogste scores


Psss.... wist je dat hier al
845064 toetsen zijn gemaakt?

Probeer ook eens hoe goed
je kunt hoofdrekenen! Heb je een vraag

Deel je scores!We hebben tempotoets.nl op een grotere computer gezet zodat we zonder problemen verder kunnen groeien!
Maximum scores(optelsom)
 
4 min.
3 min.
2 min.
1 min.
2019
54
18
36
(TIM)
15
2018
213
(Viggo)
165
(Viggo)
113
(Viggo)
59
(Viggo)
2017
209
(Marinus)
121
102
55
(LEXIE)
2016
201
136
(LEXIE IS BACK)
101
(LEXIE IS BACK)
62