Logo Tempotoets
Wat is Tempotoets
Wat is tempotoets?
Wat is jouw account
Jouw account
Heb je een vraag
HEB JE EEN VRAAG?
Doe er zoveel als je kunt maken in 4 minuten!
keersommen
deelsommen
optelsommen
aftelsommen
sommen door elkaar
kwadraatsommen
hoofdrekenen
hoogste scores


Psss.... wist je dat hier al
737905 toetsen zijn gemaakt?

Probeer ook eens hoe goed
je kunt hoofdrekenen! Heb je een vraag

Deel je scores!


OPTELSOMMEN

Bij deze optelsommen van 1 tot 10 tel je telkens twee getallen bij elkaar op. Het ene getal ligt tussen 1 en 10 en het andere getal ligt tussen 1 en 10. De uitkomst is nooit groter dan 10.